Sociale werkplaats Werkwijss

Wij willen een zo groot mogelijke sociaal maatschappelijke impact maken. Naast het steunen van de lokale economie door met lokale partners te werken, streven wij ernaar om al onze pakketten te laten inpakken door de Sociale Werkplaats WerkwIJSS.

WerkwIJSS biedt mogelijkheden voor iedereen die zelf moeilijk aan een reguliere, betaalde baan kan komen. Denk hierbij aan mensen met een arbeidsbeperking, langdurig werklozen, bijstandsgerechtigden, statushouders of vroegtijdig schoolverlaters.

WerkwIJSS draagt zorg voor intensieve begeleiding op de werkvloer. Er wordt in de werkomstandigheden rekening gehouden met arbeidsbeperkingen door aanpassingen en voorzieningen. De organisatie en het werk wordt zodanig ingericht dat een ieder individueel gestimuleerd en gefaciliteerd wordt om het arbeidspotentieel zo goed mogelijk te ontwikkelen.

WerkwIJS is gevestigd in Ijsselstein.

Logo sociale werkplaats WerkwIJSS